autokratyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•kratyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

autokratyzm
1. zob. autokracja.
2. «cecha kogoś, kto postępuje w sposób władczy i nie liczy się z nikim»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego