autokratyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•kratyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

autokratyzm
1. zob. autokracja.
2. «cecha kogoś, kto postępuje w sposób władczy i nie liczy się z nikim»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dąży do osiągnięcia wspólnego celu. Pierwsza postawa wiąże się z autokratyzmem; drugą cechuje demokratyzm. Pierwsza podkreśla różnice, druga - podobieństwa. Najogólniej mówiąc...
  • ... liczy się jedynie sprawność władzy. Zasada ta, w połączeniu z autokratyzmem premiera - nie znosi on krytyki, za to patrzy przez palce...
  • ... Józef Godlewski, poseł mariampolski. Poza izbą sejmową jakobini protestowali przeciw autokratyzmowi ministrów - zwłaszcza Łubieńskiego - oraz ścieśnieniu swobód obywatelskich. Stygł już wyraźnie...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego