autokratyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•kratyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

autokratyzm
1. zob. autokracja.
2. «cecha kogoś, kto postępuje w sposób władczy i nie liczy się z nikim»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dąży do osiągnięcia wspólnego celu. Pierwsza postawa wiąże się z autokratyzmem; drugą cechuje demokratyzm. Pierwsza podkreśla różnice, druga - podobieństwa. Najogólniej mówiąc...
  • ... liczy się jedynie sprawność władzy. Zasada ta, w połączeniu z autokratyzmem premiera - nie znosi on krytyki, za to patrzy przez palce...
  • ... Józef Godlewski, poseł mariampolski. Poza izbą sejmową jakobini protestowali przeciw autokratyzmowi ministrów - zwłaszcza Łubieńskiego - oraz ścieśnieniu swobód obywatelskich. Stygł już wyraźnie...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!