automatyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•matyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

automatyzm
1. «wykonywanie czynności bez udziału świadomości»
2. «funkcjonowanie niektórych narządów bez kontroli ośrodkowego układu nerwowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego