automatyzować

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•matyzować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

automatyzacja «wprowadzenie do produkcji, transportu, pracy biurowej itp. urządzeń automatycznych»
• automatyzować
automatyzować się «być automatyzowanym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... płacić pewnym kategoriom pracowników, tym bardziej opłaca się mechanizować i automatyzować proces produkcji, czyli zastępować pracę kapitałem. Oczywiście w praktyce, nawet...
  • ... przy rosnącej złożoności kierowania sowieckim imperium, gdyby nie zaczęło się automatyzować procesów zarządzania, w roku 1980 wszyscy obywatele ZSRR musieliby być...
  • ... MAGAZYN
    Umożliwia właściwe zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji. Moduł
    automatyzuje proces zamawiania materiałów i pozwala na planowanie pracy "na czas...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego