automobilklub

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•mobil•klub -bu, -bie; -bów

Słownik języka polskiego PWN

automobilklub [wym. automobilklub] «klub zrzeszający kierowców sportowych i miłośników samochodów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego