autorefleksyjny

Słownik języka polskiego PWN

autorefleksja
1. «zastanawianie się nad samym sobą»
2. «myśl, wypowiedź wynikająca z takiego zastanowienia się»

• autorefleksyjny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tego rodzaju konsekwencje; są to: ogólny ton samotności, izolacji,
    wyobcowania,
    autorefleksyjny charakter studiowania ruchu ciała jako
    symbolu. Wydaje się jednak, że...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego