autorytarna

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

osobowość autorytarna «osobowość człowieka silnie identyfikującego się z własną grupą i przyjmującego postawy nietolerancji, pogardy i agresji wobec innych grup»
autorytarny
1. «oparty na bezwzględnym posłuszeństwie wobec władzy»
2. «narzucający swoją wolę, opinię, wymuszający posłuszeństwo»

• autorytarnie

Porady językowe

Patriarchatpatriarcha; matriarchat – …?
30.01.2016
Jak nazywa się głowę rodziny, jeśli jest kobietą? Reżim to matriarchat, ale osoba? Matriarcha? (skoro w patriarchacie jest patriarcha). Jeśli takie słowo nie istnieje, to jak określić kobietę, która sprawuje w rodzinie rządy autorytarne?
Pozdrawiam serdecznie
Dorota

Ciekawostki

AUTORYTARNY, AUTORYTATYWNY
Władza autorytarna nie znosi sprzeciwu, autorytarny władca wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. W psychologii mówi się też o osobowości autorytarnej, właściwej ludziom skłonnym bezkrytycznie podporządkowywać się władzy, zwłaszcza opartej na sile i przemocy, i identyfikować z grupą jej zwolenników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ich życie w demokracji uległo poprawie i większość woli rządy autorytarne, jeśli sytuacja ekonomiczna miałaby się poprawić".
    Opinię tę potwierdza najnowszy...
  • ... państwo i dobra polityka społeczna. W społeczeństwach wychodzących z rządów autorytarnych trzeba też sprostać oczekiwaniu sprawiedliwości, osądzenia i ukarania winnych łamania...
  • ... tkwi w punkcie wyjścia, w okresie przejściowym pomiędzy personalistycznym ustrojem autorytarnym a demokratycznym państwem prawa. Niemal wszystkie siły polityczne w Rosji...

Encyklopedia PWN

psychol. zespół łącznie występujących dyspozycji psychicznych i cech zachowania społecznego, którego składnikami są: bezkrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetów, zwłaszcza opartych na sile i przemocy, ich idealizowanie, niechęć do poznania psychiki własnej i in. osób, unikanie zróżnicowanego obrazu świata, preferowanie zapożyczonych, prostych i sztywnych interpretacji rzeczywistości, w tym stereotypów i przesądów.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego