awizo

Wielki słownik ortograficzny PWN

awizo -zie; -za, -zów

Słownik języka polskiego PWN

awizo I
1. «pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy odebrać na poczcie»
2. «pisemne zawiadomienie o dokonaniu operacji handlowej lub bankowej, o wysłaniu towaru itp.»
awizo II «niewielki, szybki okręt wojenny do służby patrolowej i pomocniczej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego