azbestoza

Słownik języka polskiego PWN*

azbestoza «pylica powstająca wskutek wdychania pyłu azbestowego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego