azotowa��

Słownik języka polskiego PWN*

azot «pierwiastek chemiczny, gaz bezbarwny i bezwonny, będący głównym składnikiem powietrza»
• azotowy
kwas azotowy «kwas nieorganiczny, bezbarwna ciecz działająca żrąco na skórę»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego