bądź to bądź to

Wielki słownik ortograficzny PWN

to jest (skrót: tj.) , ,

Zasady pisowni i interpunkcji

[153] 38. Pisownia partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, co, lada, niech, niechaj, no, oby,
[398] 93.2. Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest, przed zaimkiem to
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[370] 90.D.1. Zdania współrzędne połączone spójnikami: przeciwstawnymi, wynikowymi, synonimicznymi
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[163] 44.1. Po nieosobowych formach czasownika
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[377] 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko (...)
[385] 90.J.1. Przecinek w wyrażeniach wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia
[140] 27.4. Przyimki do, na, o, od, po, przez, przy, za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, np.
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[143] 29.1. Co to są wyrażenia przyimkowe
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[170] 46.1. Przed czasownikami

Porady językowe

To nie jest ładny samochód a To jest nieładny samochód
30.11.2016
Szanowni Państwo,
W którym miejscu należy stawiać partykułę nie?
To nie jest ładny samochód.
To jest nieładny samochód.
Rowery były niedostępne.
Rowery nie były dostępne
.
Czym jest to?
19.11.2019
Szanowni Państwo,
czy mógłbym prosić o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości w niniejszej sprawie? Chodzi o sytuację, gdy opisujemy kogoś lub coś innej osobie: To jest moja książka z liceum. Słowo to w większości przypadków jest używany jako zaimek dla podmiotu w rodzaju nijakim. Jednak są sytuacje, gdy ten wyraz używa się przy osobach: To jest Krzysiek. Czy nie lepszą, nieuprzedmiotowiającą wersją byłoby poniższe zdanie: On jest Krzysiek?

Z poważaniem
Michał
Tablica jest to struktura...
5.11.2009
Witam,
mam pytanie dotyczące składni definiowania obiektów. Często w podręcznikach spotykam się ze sformułowaniem typu: „Tablica jest to struktura danych (...)”. Wydaje mi się, że prawidłowo skonstruowane zdanie powinno brzmieć: „Tablica jest strukturą daych (...)” lub „Tablica to struktura danych (...)”, lub „Tablica – struktura danych (...)”. Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy konstrukcja „Tablica jest to struktura” jest poprawna, i uzasadnienie, dlaczego tak jest.
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rzeczy, proszę mi zaoferować coś taniego i dobrego.
  I efektywnego.
  Jest to jest to połączenie szalenie skomplikowane, niemniej jednak no tak to tak to...
 • ... jest tylko życie.
  Nie kończy się, co się zaczyna!
  I
  jest to... Jest to... Jest to...
  Brak mi było słów.
  Bo i nie ma...
 • ... konkretnie w punktach?
  Nie, nie, nie jest to, jest to,
  jest to, jest to, no dość długie dzieło, ja go nie mam w tej...

Encyklopedia PWN

program rozrywkowy TVN, prowadząca: Kayah.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego