bałtologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

bał•to•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

bałtologia, baltologia, bałtystyka «nauka badająca języki, kulturę i historię ludów bałtyckich»
• bałtolog, baltolog, bałtysta

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 1999 r., były przede wszystkim trzy placówki: Katedra Orientalistyki i Bałtologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Sztuki i Techniki...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego