bałtycko-słowiański

Wielki słownik ortograficzny PWN

bał•tyc•ko-słowiań•ski; bał•tyc•ko-słowiań•scy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego