babbityzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

bab•bityzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

babbityzm «postawa życiowa charakteryzująca się oportunizmem, kultem dobrobytu i mieszczańską moralnością»

Encyklopedia PWN

styl życia charakteryzujący się oportunizmem i kultem dobrobytu (od nazwiska bohatera powieści S. Lewisa – Babbitt).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego