babiloński

Wielki słownik ortograficzny PWN

babiloń•ski (od: Babilonia, Babilon); -scy

Słownik języka polskiego PWN

niewola babilońska «70-letnia niewola Izraelitów uprowadzonych w VI w. p.n.e. do Babilonu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tytuły hebrajskich tekstów świętych
20.12.2012
Szanowni Państwo,
w Misznie w tekście zasadniczym jest stosowana wielka litera w wyrazie Mędrcy, np. „Mędrcy mówią’’, a dalej jest ich wypowiedź. W przedmowie zaś litera mała, np. mędrcy, mędrcy rabiniczni. Czy nie powinna być zawsze wielka? Zapisano również Talmud Jerozolimski, Talmud Palestyński wielką literą, ale Biblia hebrajska. Czy nie powinno się konsekwentnie kierować zwyczajem i pisać Biblia Hebrajska?
Z wyrazami szacunku
Iwona Stachowicz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kości i dokumenty ostatnich powstańców, którzy tam zginęli.
    Już niewola
    babilońska i ucieczka zabójców Godoliasza do Egiptu zapoczątkowała tak zwaną diasporę...
  • ... archeologicznych, które skorygowały wnioski, do jakich doszedł Wellhausen. Ogromne archiwa babilońskie, odnalezione w takich miastach jak Niniwa, odkopanie miast palestyńskich wymienionych...
  • ... w opowieści o wieży Babel. Jak później zobaczymy, reminiscencja wieży babilońskiej dojdzie do głosu raz jeszcze w wizji drabiny anielskiej, jaka...

Encyklopedia PWN

okres deportacji części narodu żydowskiego do Babilonii (przełom 586 i 587–538 p.n.e.);
sztuka środkowej i południowej Mezopotamii, rozwijająca się ok. poł. II tysiącl.–1. poł. I tysiącl. p.n.e.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego