babka klozetowa

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pół roku zamienić się trzeba w niańkę do dziecka i babkę klozetową jednocześnie. Oznacza to podporządkowanie życia osobistego małemu psu i wyrzeczenie...
  • ... w każdy kąt, jak suka za szczeniakami. Pokazywała wszystkim, od babki klozetowej i stróża do rektora, nie ominęła żadnego asystenta. Każdemu podtykała...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego