bakonista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bakonista (od: Bacon) -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

bakonizm «system poglądów angielskiego filozofa F. Bacona, opierający naukę na podstawach materialistycznych i empirycznych»
• bakonista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego