balansówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

balan•sów•ka -w•ce, -w•kę; -wek

Słownik języka polskiego PWN

balansówka «ręczna prasa śrubowa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego