bandolier

Wielki słownik ortograficzny PWN

ban•dolier -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

bandolier «pas skórzany przewieszony przez ramię, używany przez piechotę w XVII w. do noszenia ładunków»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego