bankowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

ban•kowo (pot.)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... poszerzać dostęp do klas średnich, czy zamykać się w oligarchii bankowo-biurokratyczno-związkowej? Jeśli to - jak mówią - nowa partia, to trzeba...
  • ... z własnej listy zauważa u siebie w tej chwili. Kilka bankowo będzie miał.
    Monika: To znaczy, że ma nawrót?
    Anka: Bez...
  • ... Nasza stolica ma też duże szanse, by odegrać rolę centrum bankowo-finansowego: Londyn jest za daleko, Berlin jest stolicą raczej administracyjną...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego