barbarzyńca

Słownik języka polskiego PWN*

barbarzyńca
1. «człowiek niecywilizowany, prymitywny»
2. «w starożytności: osoba spoza kręgu cywilizacji grecko-rzymskiej»

• barbarzyński • barbarzyńsko

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego