barbarzyński

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

barbarzyńca
1. «człowiek niecywilizowany, prymitywny»
2. «w starożytności: osoba spoza kręgu cywilizacji grecko-rzymskiej»

• barbarzyński • barbarzyńsko
po barbarzyńsku «okrutnie, nieludzko»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

eponim
8.02.2010
Czym jest eponim? Większość słowników podaje, że to WYRAZ (jak geonim czy hydronim), a także – w innym znaczeniu (które tutaj możemy pominąć) – starożytny urzędnik. Jednak w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego można znaleźć jeszcze jedno znaczenie: 'osoba, której imieniem coś nazwano'. Tego znaczenia nie notują PWN-owskie słowniki (Uniwersalny, Wielki wyrazów obcych, 100 tysięcy potrzebnych słów), stąd pytanie, czy jest ono uprawnione?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rewolucji, a zarazem punktem wyjścia powolnej ewolucji: wielowiekowego procesu chrystianizacji barbarzyńskich społeczeństw oraz recepcji wzorów kultury klasycznej. Recepcja tych wzorów zbliżyła...
 • ... było to powszechną regułą, archetypem wróżdy w tradycji prawnej ludów barbarzyńskich?

  *

  Nakazując w rozdziale 74 edyktu, żeby poszkodowani - zamiast mścić się...
 • ... Rzeczypospolitej szlacheckiej, wygląda jednak na to, że jakoś przetrwał46.
  Elementy
  barbarzyńskiego dziedzictwa występują zresztą do dziś w Europie, a nawet na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego