bezbrzeżny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

bezbrzeżny
1. «ogromny; bezgraniczny»
2. «o bardzo dużym nasileniu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ameryce po słynnym wodzu Indian Pontiacu przetrwało kilka nazw geograficznych, bezbrzeżna cześć dla jego imienia wśród rozproszonych i nielicznych już przedstawicieli...
  • ... Nie ma tu nic, tylko cierpienie i osielstwo, chyba że bezbrzeżna nuda. Oj, Suzanne, bierze mnie chętka rozprawić się z tobą...
  • ... studentów, tułaczy, wygnańców pokutujących wśród obcych murów za grzechy świata.
    Bezbrzeżny horyzont geograficznych objawień, pełen podarków wysypujących się z worka historii...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego