bezlik

Wielki słownik ortograficzny PWN

bez•lik (wielka ilość) -ku, -kiem

Słownik języka polskiego PWN

bezlik «wielka ilość, liczba czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... świecie zamieszkanym przez tysiące i miliony ludzi, ludzi uwikłanych w bezlik stereotypów, schematów, reguł zachowań... słowem, w bezlik form. Jednak ten...
  • ... ludzi uwikłanych w bezlik stereotypów, schematów, reguł zachowań... słowem, w bezlik form. Jednak ten świat - można by nazwać go "zewnętrznym" względem...
  • ... Przytem nasz, stary żołnierz legjonów"). I takich poprawek dokonał profesor bezliku.
    Ze strony polskiej pierwszy z protestem wystąpił p. Michał Brensztejn...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego