beztroska

Wielki słownik ortograficzny PWN

bez•troska -sce, -skę
bez•troski; -scy

Słownik języka polskiego PWN

beztroska
1. «brak trosk, wesoły nastrój»
2. «brak dbałości o coś, nieprzejmowanie się niczym»
beztroski
1. «niemający trosk»
2. «świadczący o braku trosk»
3. «nieskłonny do martwienia się, nieprzejmujący się niczym»

• beztrosko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego