bezzasadnie

Słownik języka polskiego PWN*

bezzasadny «nieuzasadniony, bezpodstawny»
• bezzasadnie • bezzasadność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego