billing

Wielki słownik ortograficzny PWN

bil•ling -n•gu, -n•giem; -n•gów

Słownik języka polskiego PWN

billing «komputerowa rejestracja połączeń telefonicznych; też: wydruk dla abonenta»
• billingowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego