bizantyjski bizantyński

Słownik języka polskiego PWN

bizantyjski, bizantyński
1. przym. od Bizancjum
2.  «odznaczający się wschodnim przepychem i kolorytem»

Porady językowe

bizantyjski i bizantyński
21.06.2007
Czy istnieje różnica m. znaczeniami przymiotników bizantyjski i bizantyński? Spotykam w tekstach oba te określenia, a nie udało mi się odnaleźć klucza, który pomógłby mi je rozróżnić.
Dziękuję, pozdrawiam
Grzesiek Korusiewicz
bizantyński ponownie
15.01.2010
Dzień dobry.
Zastanawia mnie kwestia dotycząca przymiotnika bizantyjski – używanego na terenie badań z zakresu historii sztuki. Spotykam się bowiem z dwiema możliwościami, niektóre opracowania posługują się wspomnianą przeze mnie formą bizantyjski, inne zaś bizantyński. Która z nich jest poprawna? Której powinno się używać?\
Pozdrawiam.
Cesarstwo BizantyjskieGrecja? O odmianie nazwy Tajpej
3.06.2016
Czy na Cesarstwo Bizantyjskie można mówić Grecja/Imperium Greckie?
Czy nazwa Tajpej jest odmienna?

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego