bośniacko-hercegowiński

Wielki słownik ortograficzny PWN

bośniac•ko-her•cegowiń•ski (od: Bośnia i Hercegowina); -scy a. bośniacki i hercegowiński
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego