body art

Wielki słownik ortograficzny PWN*

body art body artu, body ar•cie

Słownik języka polskiego PWN*

body art «prąd artystyczny, w którym artysta używa swojego ciała jako medium»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego