bogaczka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bogacz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN*

bogacz «człowiek bogaty»
• bogaczka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego