bogdanka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Bog•dan•ka (miejscowość) -n•ce, -n•kę
bog•dan•ka (ukochana kobieta) -n•ce, -n•kę; -nek

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego