bojkot

Wielki słownik ortograficzny PWN

boj•kot -otu, -ocie

Słownik języka polskiego PWN

bojkot «zerwanie stosunków z jakimś państwem, organizacją czy osobą w celu wywarcia nacisku lub wyrażenia protestu»
• bojkotować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kwota
26.06.2003
Zastanawia mnie znaczenie słowa kwota. W słowniku języka polskiego zapisane jest tylko znaczenie „pewna suma pieniędzy”. Ale mamy przecież kwoty zbożowe, kwoty paliwowe, kwoty importu bezcłowego i inne. Wszędzie oznaczają to samo – ograniczoną ilość czegoś. Słownik wyrazów obcych podaje, że dawniej był to synonim słów ilość, liczba („część daniny należna od jednego podatnika za określony czas”). A jak to jest teraz? To słowo na teraz chyba dodatkowo znaczenie słowa angielskiego quota, czyli 'przydział'.
Pozdrawiam
Piotr Kresak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nie zapomni nigdy, że to przez niego skazana była na bojkot i ostracyzm, które jeden jedyny Romek ośmielił się złamać, więc...
  • ... Islamskich, związane z prezydentem Iranu Mohammadem Chatamim, zagroziło w poniedziałek bojkotem planowanych na luty wyborów parlamentarnych, jeśli zdominowana przez konserwatywne duchowieństwo...
  • ... wypowiedział się tymczasowy premier Ijad Allawi oraz szyiccy duchowni. Do bojkotu głosowania wzywają natomiast sunnici. W styczniowych wyborach Irakijczycy mają wyłonić...

Encyklopedia PWN

częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów (np. dyplomatycznych, handl., towarzyskich) z określonym państwem, organizacją, osobą, w celu wywarcia nacisku lub wyrażenia protestu;
działalność mająca na celu uniemożliwienie lub utrudnienie normalnych stosunków gospodarczych między różnymi podmiotami gospodarczymi w celu uzyskania korzyści ekonomicznych lub politycznych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego