bonanza

Wielki słownik ortograficzny PWN

bonan•za -n•zie, -n•zę; -nz

Słownik języka polskiego PWN

bonanza
1. «bogata żyła złota»
2. «źródło wielkich korzyści»
3. «nieoczekiwane, niezwykłe zdarzenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego