bonapartysta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bonapartysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN*

bonapartyzm «kierunek polityczny we Francji w XIX w. dążący do przywrócenia rządów dynastii Bonaparte»
• bonapartystyczny • bonapartysta

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego