boski

Wielki słownik ortograficzny PWN

boski; boscy: łaska boska, ale: Matka Boska; Boska komedia (tytuł utworu lit.)
Nie-Boska komedia (tytuł) Nie-Boskiej komedii, Nie-Boską komedię

Słownik języka polskiego PWN

boski
1. «dotyczący Boga»
2. «wspaniały, cudowny, piękny»

• bosko • boskość
Matka Boska Zielna «święto katolickie obchodzone 15 sierpnia, podczas którego rolnicy święcą zebrane plony»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Boski - boski
23.05.2002
Witam, proszę o pomoc: „... poza boskim elementem ma także swój ludzki wymiar”. boski czy Boski element? prawo naturalne i prawo boskie?
Dziękuję, mz
boski czy Boski?
16.02.2005
Czy przymiotnik boski w każdym wypadku należy pisać małą literą (tylko ta wersja jest w słownikach ortograficznych)? Czy np. w zdaniu: „Bycie zrodzonym z ojca i matki odsyła do Boskiego stworzenia. W naszym narodzeniu biorą udział trzy postacie: ojciec, matka, Bóg” nie powinno się jednak użyć dużej litery, skoro chodzi o konkretnego Boga, a nie jakichś bogów?
Boska komedia
8.02.2013
Szanowni Eksperci,
chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób powinniśmy zapisywać tytuł dzieła Dantego: Boska komedia czy Boska Komedia? Dostępne mi słowniki sankcjonują tylko pierwszy zapis. Z kolei niektóre źródła (np. Wikipedia) podają, że człon komedia także powinien być pisany wielką literą, gdyż, jak wiemy, to on był sam w sobie całością tytułu (przymiotnik boska dodano później, być może jest to zasługa Boccaccia). Czy drugą wersję można zatem uznać za poprawną?
Dziękuję za odpowiedź.
Dominik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... usłyszał od biurka. - Niech będzie dwieście.

    Czas Zmarłych
    Kiedy Stary
    Boski umarł, znalazł się w Czasie Zmarłych. W jakiś sposób ten...
  • ... woskowe gardenie, a w skromnej grocie stoi biała postać Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Z czterech stron groty wyrastają królewskie palmy.
    Jest...

Encyklopedia PWN

ruch rel., zał. 1949 w Indiach przez Shri Maharaj Ji, związanego z sikhijską tradycją Sant Mat;
zjawisko występowania 3 równorzędnych, związanych ze sobą bogów;
anonimowa pieśń rel. z 2. poł. XV w., Lament świętokrzyski.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego