broker

Wielki słownik ortograficzny PWN

broker -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

broker «osoba zajmująca się pośrednictwem w transakcjach towarowych, pieniężnych, frachtowych lub ubezpieczeniowych»
• brokerski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w roku, w ramach ubezpieczenia, profilaktyczne badanie medyczne.
  Autorka jest
  brokerem specjalizującym się w ubezpieczeniach zdrowotnych.
  NNW NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
  1...
 • ... rolę na polskim rynku będą pełnić pośrednicy ubezpieczeniowi, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi.
  Zadaniem pośrednika ubezpieczeniowego jest:
  - udzielanie informacji o warunkach ubezpieczenia...
 • ... grupowe opłacane za pośrednictwem zakładu pracy. Jaką rolę mogą odegrać brokerzy w tym obszarze?
  S.K.: Przekonany jestem, że znaczącą. Polski...

Encyklopedia PWN

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!