brutalizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

brutaliza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

brutalizacja «nadawanie czemuś lub nabieranie cech brutalności»
• brutalizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nowy język publiczny
5.09.2006
Pewnemu politykowi zdarzyło się orzec, że dziennikarz „łgał jak bura suka”. Inni zaś stwierdzili istnienie lumpenliberałów (?) oraz łże-elit. Czy mogliby Państwo rozjaśnić nieco funkcję burej suki w języku polskim (o ile takowa w frazeologii w ogóle istnieje), pomóc zrozumieć liberalno-elitarne pojęcia i zalecić ich stosowną pisownię? Tylko ostrożnie, temat może się okazać dosyć drażliwy.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się być zmiana sposobu myślenia polityków. Poziom zagrożenia przestępczością oraz brutalizacja życia przekroczyły już możliwości jednego ministra czy nawet całego gabinetu...
  • ... ich jedyną przyczyną, dotkliwe skutki uboczne, takie jak wzrost i brutalizacja przestępczości, narkomania etc. To wszystko bardzo istotne. Mam jednak wrażenie...
  • ... wiązanie medialnych portretów zbrodni, seksu i przemocy z postrzeganym wzrostem brutalizacji życia społecznego. Także nowe zjawiska, np. terroryzm, są łączone z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego