brzoza

Wielki słownik ortograficzny PWN

brzoza -zie, -zę; brzóz

Słownik języka polskiego PWN

brzoza «drzewo o białej lub szarej korze i drobnych liściach; też: drewno tego drzewa»
• brzozowy • brzózka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego