budzić

Słownik języka polskiego PWN*

budzić
1. «przerywać czyjś sen»
2. «wywoływać jakieś uczucia, reakcje»
3. «rozpoczynać, odradzać, ożywiać coś»
budzić się
1. «przestawać spać»
2. «o stanach uczuciowych: powstawać»
3. «o zjawiskach zachodzących w przyrodzie: rozpoczynać się, odradzać się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego