bunkrowa��

Słownik języka polskiego PWN*

stacja bunkrowa «przystań w porcie lub port do zaopatrywania statków w paliwo lub w słodką wodę»
bunkier
1. «schron bojowy o mocnej konstrukcji»
2. «pomieszczenie na statku na paliwo»
3. «paliwo znajdujące się na statku, przeznaczone na jego własny użytek»
4. «zbiornik na materiały sypkie, przeznaczony do ich krótkotrwałego przechowywania»
5. «więzienna cela piwniczna w hitlerowskich obozach koncentracyjnych»

• bunkrowy
węgiel bunkrowy «węgiel kamienny o małej zawartości gazu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego