burżujka

Wielki słownik ortograficzny PWN

burżuj•ka -j•ce, -j•kę; -jek

Słownik języka polskiego PWN

burżuj pogard. «o człowieku bardzo bogatym»
• burżujski • burżujka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego