bystrzyna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bystrzyna (miejsce szybkiego prądu na rzece) -ynie, -ynę; -yn a. bystrzyca

Słownik języka polskiego PWN*

bystrzyca, bystrzyna «miejsce szybkiego prądu na rzece lub potoku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego