bywać

Słownik języka polskiego PWN*

bywać I
1. «być co pewien czas w jakimś miejscu»
2. «znajdować się co jakiś czas w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji»
3. «utrzymywać kontakty towarzyskie»
4. «zdarzać się, trafiać się»
bywać II
1. «czasownik posiłkowy używany do tworzenia częstotliwej strony biernej czasu teraźniejszego i przeszłego, np. Ta książka bywała często czytana.»
2. «łącznik w orzeczeniu złożonym, np. Bywało tu gwarno i wesoło.»
bywaj «forma pożegnania»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego