c.k.

Wielki słownik ortograficzny PWN

c.k. (= cesarsko-królewski) a. ck
k.c. (= Kodeks cywilny) a. kc

Porady językowe

Louis C.K.
27.09.2012
Chciałabym spytać o pisaną odmianę imienia i nazwiska komika Louis C.K. Imię czyta się [lui], nie [luis], więc „Widziałam [luiego]”. Jak to zapisać? Louis'ego? Louiego? Czy może inaczej?
Nazwisko też jest problemem, zwłaszcza gdy jest wspominane bez imienia. Jak napisać? „Widziałam C.K-a”?
Pozdrawiam
Lemat K.–Z.
18.04.2017
Szanowni Państwo,
jak należy zapisywać inicjały w takich połączeniach, w których pochodzą one od dwóch osób? Np. lemat Kuratowskiego-Zorna, lemat Borela-Cantellego: lemat K.-Z., B.-C. czy K.Z., B.C.?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
skrótowce zakończone literą C
21.06.2012
Szanowni Państwo,
w jaki sposób odmieniać skrótowce zakończone na C: CIMIC, TOCCIMIC-u czy Cimiku, TOC-u czy Toku? CIMIC-em czy Cimikiem? TOC-em czy Tokiem

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... spraw wewnętrznych) można było wystąpić ze skargą odszkodowawczą we właściwym c.k. sądzie krajowym wyższym przeciw Skarbowi Państwa. Tymczasem jednak państwo austriackie...
 • ... podany poprzednio wzór na obliczenie wyniku finansowego następująco: WQ(c-c)-K, gdzie: K - koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zwróćmy uwagę na to, co...
 • ... że Opatrzność
  troszczy się więcej o niezakłócony tok spraw w
  c. k. Namiestnictwie niż o rokietę
  i czerwony pas dla księdza G...

Encyklopedia PWN

skrót przy nazwach instytucji dla austriackiej części monarchii austrowęg. (związany z tytułami: cesarz Austrii, król Czech itd.); c. i k. (cesarski i królewski) — skrót przy nazwach instytucji wspólnych dla całych Austro-Węgier.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego