całościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

całościowy «zawierający całość»
• całościowo, w całości • całościowość
nauczanie całościowe, kompleksowe «metoda nauczania polegająca na zniesieniu odrębności poszczególnych przedmiotów szkolnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego