całościowy

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

całościowy «zawierający całość»
• całościowo, w całości • całościowość
nauczanie całościowe, kompleksowe «metoda nauczania polegająca na zniesieniu odrębności poszczególnych przedmiotów szkolnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

analiza
4.09.2009
Rozporządzenie ministra o warunkach technicznych dla drog mówi: „Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy wymaga przeprowadzenia ANALIZY obejmującej: 1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów (...), 2) sposób (...) odwodnienia, 3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy, 4) wpływ (...) zadrzewienia, 5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne (...), 6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska (...)”. Sprawdziłem słowniki oraz encyklopedie PWN. Której definicji powinnienem użyć, jeśli nie ma innej, specyficznej dla ww. sytuacji?
Interpunkcja i typografia w dedykacji
12.06.2017
Mam problem z przecinkiem w krótkiej dedykacji – postawić go czy nie?

Rodzicom, na pamiątkę
tych pięknych chwil

czy

Rodzicom na pamiątkę
tych pięknych chwil?
Interpunkcja okoliczników wtrąconych
11.05.2016
Szanowni Państwo,
wiadomo, że członów inicjalnych rozpoczynających się od: w związku z..., pomimo..., dzięki..., z uwagi na… itp. nie należy oddzielać przecinkami. A czy trzeba lub należy robić to, gdy umieszczone są one w środku zdania? Przykład: Pochodzące z elektrowni ciepło(,) z uwagi na wysokie normy dotyczące [lub: dzięki wysokim normom(...)] produkcji(,) jest ogrzewaniem przyjaznym dla środowiska. Czy jest to może uzależnione od długości całego zdania?

Z wyrazami szacunku
K.Z.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... np. wtedy gdy czyta się tylko książki), wówczas jest niepełna. Całościową formację można natomiast osiągnąć we wspólnotach, uczestnictwo w których opiera...
  • ... odtworzenia ekosystemów, które organizmy te tworzą. Potrzebne są tu badania całościowe.
    Pozostało jeszcze drugie zagadnienie, mianowicie ontologiczne pytanie o to, co...
  • ... nową ustawą utknęły w rządzie i nie wydaje się, by całościowy projekt mógł się szybko pojawić. Nie dlatego, że nie wiadomo...

Encyklopedia

nauczanie całościowe, nauczanie łączne,
koncepcja dydaktyczna traktująca treści i metody wykorzystywane w procesie kształcenia jako określone całości tematyczne;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego