całościowy

Słownik języka polskiego PWN*

całościowy «zawierający całość»
• całościowo, w całości • całościowość
nauczanie całościowe, kompleksowe «metoda nauczania polegająca na zniesieniu odrębności poszczególnych przedmiotów szkolnych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego