całobrzegi

Wielki słownik ortograficzny PWN

cało•brzegi: liść całobrzegi

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Nasiona przytwierdzone były do nerwów listków lub do brzegów taśmowatych całobrzegich liści (Spermopteris; ryc. 14.7). Rośliny te dały początek licznym...
  • ... były one rozmieszczone na końcach ogromnych, wielokrotnie złożonych liści o całobrzegich listkach (ryc. 12.12). Zmniejszenie ryzyka związanego z rozsiewaniem pozwoliło...
  • ... zmian udziału we florach liściowych z tego przedziału stratygraficznego liści całobrzegich w stosunku do ząbkowanych. Wzrost udziału liści piłkowanych widoczny w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego