café

Wielki słownik ortograficzny PWN

café ndm
Blue Café (zespół muz.) ndm

Słownik języka polskiego PWN

café [wym. kafe] «kawiarnia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego