camera obscura

Wielki słownik ortograficzny PWN*

camera ob•scura camerze ob•scurze, camerę ob•scurę; zob. kamera obskura

Słownik języka polskiego PWN*

camera obscura [wym. kamera obskura], kamera obskura
1. «światłoszczelna skrzynka z małym otworem w przedniej ściance, będąca prototypem aparatu fotograficznego»
2. «dział czasopisma, w którym przytacza się cytaty świadczące o nieporadności językowej lub nieuctwie autorów tekstów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego