caritas

Wielki słownik ortograficzny PWN

Caritas -su, -sie

Słownik języka polskiego PWN

caritas [wym. karitas] «w chrześcijaństwie: czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do Boga»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego