cd

Wielki słownik ortograficzny PWN*

CD (= Compact Disc – płyta kompaktowa; korpus dyplomatyczny – oznaczenie na samochodach) ndm
Cd (= kadm)
cd (= kandela)

Słownik języka polskiego PWN*

Cd «symbol pierwiastka chemicznego kadm»
cd «symbol jednostki światłości kandela»
CD I «korpus dyplomatyczny»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego